מרום תעופה

תנאי שימוש

מרום תעופה 
בית אל על
בן יהודה 32 ת"א
טל: 6203360 03
פקס: 6203393 03
info@maromteufa.com
ח.פ 513936666

תנאי שימוש :

אתר זה הינו בבעלות מרום תעופה בע"מ, להלן - " מרום תעופה" והמידע המופיע בו הוכן על ידי מרום תעופה, או הותר לפרסום באתר זה על ידה מאת צדדים שלישיים. השימוש במידע המופיע באתר, לרבות העתקתו , מותנה בהסכמת המשתמש לאמור להלן ובאישורו, טרם כניסתו הראשונה לאתר, של האמור להלן.השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. מידע מוגן: תמונות, טבלאות, איורים, מלל, קטעי גרפיקה, קטעי וידיאו, ויישומי תוכנה המופיעים באתר. הגנה על זכויות יוצרים זכויות היוצרים לגבי מידע מוגן נתונות למרום תעופה בע"מ, בין במישרין ובין באמצעות הסכמים בין מרום תעופה בע"מ לבין צדדים שלישיים שהם בעלי זכויות היוצרים, והכל כמפורט במידע המוגן. בכפוף לדיני זכויות היוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם בכל אופן שהוא, לשנות, לסלף, ו/או לעשות כל פעולה אחרת במידע המוגן ו/או פעולה שיש בה כדי להשפיע על נכונות המידע המוגן, ללא הסכמה, מראש ובכתב, של מרום תעופה בע"מ. תנאי שימוש אלה אינם מהווים הסכמה לכל שימוש כאמור, וכל שימוש כאמור מחייב פניה למרום תעופה בע"מ לצורך קבלת הסכמה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, רשאי משתמש לעשות שימוש סביר במידע המוגן, לצרכיו, וכן לצטט ציטוטים שונים מתוך המידע המוגן, ובלבד שבכל ציטוט כאמור יצויין המקור לציטוט לרבות, אם צוין כך במידע המוגן, כאשר מדובר במידע מוגן שמקורו בצדדים שלישיים ולא במרום תעופה בע"מ. השימוש באתר, לרבות השימוש במידע המוגן, מוצע למשתמש AS IS, ואינו מותאם לצרכיו האישיים של כל משתמש. מרום תעופה בע"מ אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המוגן לצרכיו האישיים של המשתמש. מרום תעופה בע"מ אינה נושאת באחריות לכל טעות במידע המקורי ששימש להכנת המידע המוגן, ו/או בכל שינוי במידע .המקורי שנעשה בידי צדדים שלישיים. מרום תעופה בע"מ אינה אחראית בפני המשתמש ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לנזקים העשויים להיגרם להם בשל שימוש,במישרין ו/או עקיפין במידע המוגן. המחירון ותוקפו אם אחד מהתנאים המפורטים ישתנה, אז התנאים והתשלום יהיו לפי המחירון המעודכן גם אם המטייל מחזיק מחירון קודם. דפי המחירים כפופים לתנאי תוכניות הטיולים ומשלימים אותם. המחירון ותוכנית הטיול בצירוף דפי המידע לנרשם מהווים את הסכם ההתקשרות בין החברה למטייל. על המטייל לדרוש ולקבל את המחירון המעודכן והן את דפי המידע לנרשם. תודתינו לצלמים: אלי קריספין; צלילה זגגי; ;דרור מרכוס; ויגדור ברכר; אלי הראל; אלה כץ; מיכל ועדיה; אורי חדש; דן בן ארי;

בואו לחוויה שלא תישכח, והירשמו עוד היום לטיול מאורגן של מרום תעופה, טיול פרטי או טיול משפחתי.
בכל אלה תוכלו למצוא את החופש המושלם מלווה במדריך טיולים מן השורה הראשונה.
מרום תעופה – לכל מרום בעולם. 

שירות ללא תחרות

המדריכים הטובים ביותר

המסלולים הטובים ביותר

יש לכם שאלה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו עכשיו: 03-6219219